Toke Brygge

Området ble i 2012 utvidet og det har kommettursti, gapahuk, tarzanløype og sandvolleyballbane. I tillegg har Tokedølen 2sine avganger fra steinbrygga nedenfor buene. I juni og juli er det åpenbutikk/ kiosk i den gamle landhandelen.

Folkebadet.no