Brødsjø Statskog fiskeområder

Kroken Jeger og Fiskerforening disponerer et område på ca 28.000 dekar med 22 små og store vann (tjern). Her kan du fiske ørret, abbor, røye og ål av bra kvalitet. Brødsjø Statskog er med i tilbudet Statskogs Norgeskort. Med Statskog Norgeskort kan du fiske med stang og håndsnøre etter innlandsfisk i de aller fleste vann og vassdrag på statsgrunn i hele landet utenom statsalmenning. Du får kjøpt fiskekort på inatur, Sagodden Kro på Neslandsvatn eller hos Tony Øverland. For mer informasjon ta kontakt med Tony Øverland i Kroken JFF på tlf 932 20 901.

Folkebadet.no