Kragerøvassdragets grunneierlag

Kragerøvassdragets grunneierlag har salg av fiskekort for Toke og vassdraget nedstrøms Dalsfoss til utløpet. Fiskekortet gjelder for stangfiske, oter og håndsnøre. Her kan du fiske sik, røye, abbor og ørret, også stor ørre. Fiskekort kan kjøpe de på inatur.no  eller via sms.

.

Folkebadet.no