Småbruket

Småbruket besøksgard ligg ved Neslandsvatn. Det  er opent for gjester kvar dag mellom 20.juni og 20. august, frå kl. 12 – kl. 17

Her på garden kan du møte tradisjonelle gardsdyr som  sauar, kalvar, ein liten ponni, høner, endar og kaninar.  Det er enkel bevertning med sal av vaflar og is, kaffe og brus.  I gardsbutikken finn du handtverk og husdyrprodukt.

Tunets bygningar er hundre år gamle. Dei haldast i tradisjonell stil, og kafeen held til i finstoga.

Inngang kr 50 pr.pers

For meir info, ta kontakt på telf. 97665510, eller besøk facebooksiden

Folkebadet.no