Kirkene i Drangedal

Drangedal Kirke Drangedal er et gammelt kirkested og Drangedal Kirke ligger midt i Drangedal sentrum (Prestestranda). Den er en korskirke, bygd i tømmer ca 1775, og ble noe ombygd rundt 1850. Har nå 300 sitteplasser. Kirken er prestegjeldets hovedkirke og bar tidligere navnet Immanuel Kirke. Drangedal sokn er midt i kommunen, og omfatter ca 2200 mennesker. Kirken ligger fint til ved nordenden av Toke med fritt utsyn over vannet. Nær Rv 38, 31 km fra E-18 (Gjerdemyra).  

Folkebadet.no