Kroken Kirke

Kroken Kirke ble innviet som Kapell under Drangedal i 1910, sognekirke fra 1988. Det er en langkirke i tømmer med 160 sitteplasser. Under restaurering/ utvidelse 2012/2013. Kroken sokn er sør og vest i Drangedal kommune og det bor ca 1100 mennesker der. Kirken er sørvendt og ligger langs veien, 11 km fra E-18 i Sannidal og 4 km vest for RV 38 ved Heldøla.

Folkebadet.no