Tørdal Kirke

Tørdal Kirke ble innviet i 1809, en eldre kirke på stedet bar navnet Tabor. Kirken ligger på Bø, nord for Bjårvann. Tørdal var tidligere anneks-sokn til Drangedal, om omfatter den nordlige delen av Drangedal Kommune. Det bor ca 800 mennesker i sognet. Kirken er en korskirke i tømmer med «Prekestolalter» og 270 sitteplasser. Den ligger ved Rv 38, 33 km fra Rv41 (Vrådal).

Folkebadet.no